Porady z Hotline Ekspertów INFORLEX.PL
Data wydruku: 2018-06-24

Porada aktualna na dzień 24-06-2018

Jak liczyć zaliczki na podatek pracownikowi, który złożył oświadczenie, że będzie się opodatkowywał z małżonkiem

Proszę o informację, czy płatnik powinien pomniejszać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, o której mowa w art. 27 ust.1b pkt 1 za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód pracownika przekroczył 85 528 zł, w sytuacji gdy podatnik w styczniu 2017 r.złożył płatnikowi oświadczenie na podstawie art. 32 ust.1a pkt 2., w którym stwierdził, że: za 2017 rok zamierzam opodatkować dochody łącznie z małżonkiem - przewidywane za 2017 rok moje dochody przekroczą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, a małżonek nie uzyskuje żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej lub dochody małżonka mieszczą się w niższym przedziale skali podatkowej; w związku z powyższym proszę płatnika o obliczanie zaliczek w 2017 roku

(...)


 
Źródło: INFORLEX Sektor Publiczny publikacja z serii INFORLEX
Copyright © 2018 INFOR PL S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.