Login: Hasło:
 Pomoc
  • 147 300 godzin monitorowania zmian

Porada aktualna na dzień 21-10-2017

8 czy 23 procent - jaką stawkę stosować przy usługach budowlanych

Proszę o informację kiedy można stosować stawkę vat 8% przy usługach budowlanych a kiedy należy stosować 23%?

Na podstawie regulacji zamieszczonej w niżej wskazanych przepisów ustawy VAT powiedzieć muszę, że 8% stawkę VAT stosuje się w w przypadku budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Za takowe obiekty uznaje się obiekty budownictwa mieszkaniowego (budynki mieszkalne) lub ich części (lokale mieszkalne) oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, jeżeli powierzchnia użytkowa (suma powierzchni mieszkalnej i powierzchni pomieszczeń użytkowych) nie przekracza: w przypadku budynków jednorodzinnych - 300 m2, w przypadku lokali mieszkalnych - 150 m2. Gdy powierzchnia obiektów mieszkalnych przekracza wskazane limity, do usług proporcjonalnie odpowiadających przekroczeniu stosuje się 23% stawkę podatku VAT.

Uzupełniając powyższe dodać muszę, że 8% stawkę podatku VAT stosujemy również do obiektów sklasyfikowanych w PKOB w klasie ex 1264 jako budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską.

Podstawa prawna:

art. 41 ust. 1, ust. 12 - 12c ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) - ustawa VAT,

Rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów budowlanych (Dz. U. z 1999 r. poz. 1316 ze zm.) - PKOB

Marian Szałucki, doradca podatkowy, prowadzi kancelarię w Toruniu

Data publikacji: 2017-09-25

www.inforlex.pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2017 INFOR PL S.A.

do góry
do góry
Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00