Login: Hasło:
 Pomoc
  • 148 024 godzin monitorowania zmian

Porada aktualna na dzień 20-11-2017

Ewidencja twardych dysków przeznaczonych do rozbudowy serwera

Jednostka budżetowa otrzymała nieodpłatnie na podstawie protokołu przekazania 15 sztuk dysków twardych o łącznej wartości 12 500 zł, przeznaczonych do zamontowania w serwerze. Na dowodzie PT - "Przekazanie/przyjęcie środka trwałego" wskazana jest liniowa metoda amortyzacji oraz stawka amortyzacyjna 30%. W jaki sposób należy ująć w ewidencji te dyski twarde - każdy pojedynczo (ich wartość oscyluje pomiędzy 450 a 1022 zł), czy w łącznej kwocie jako środki niskocenne, czy może w łącznej kwocie na zwiększenie wartości serwera?

Rozbudowa serwera (powiększenie jego pamięci wewnętrznej) jest modernizacją w rozumieniu art. 31 ust. 1 uor, w związku z tym o wartość początkową twardych dysków (wykazaną w protokole przekazania) należy zwiększyć wartość początkową serwera. Metoda amortyzacji i stawka amortyzacyjna wykazana w dokumencie PT przez jednostkę przekazującą nie jest obowiązująca dla jednostki przyjmującej. Wartość dysków powinna być amortyzowana razem z całym serwerem, metodą i według stawki, jaką stosuje jednostka przyjmująca.

Podstawa prawna:

art. 31 ust. 1 ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r., poz. 1047)

Oprac. Izabela Motowilczuk

Data publikacji: 2017-07-05

www.inforlex.pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2017 INFOR PL S.A.

do góry
do góry
Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00