Login: Hasło:
 Pomoc
  • 146 680 godzin monitorowania zmian

Finansowanie publicznego transportu zbiorowego

Mam pytanie odnośnie finansowania transportu zbiorowego przez Wójta bezpośrednio z budżetu gminy, czy jest odwołanie do przepisu z ustawy o transporcie publicznym że można opłacać czy zakupować takie usługi o danego przewoźnika. Np. zlikwidowano linie komunikacyjną przez przezwoźnika A (mało opłacalna) Wójt chce zapewnić transport ludziom do pracy z tych miejscowości i na umowę wykonania usługi transportowej podpisuje z przewoźnikiem B umowę i opłaca fakturę?

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym sprawy lokalnego transportu zbiorowego należą do zadań własnych gminy. Natomiast zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 tej ustawy gmina jest organizatorem publicznego transportu miejskiego. O finansowaniu przewozów o charakterze użyteczności publicznej stanowi art. 51 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. W ust. 1 stanowi, że źródłem finansowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej mogą być w szczególności środki własne jednostki samorządu terytorialnego będącej organizatorem oraz wpływy z opłat dodatkowych pobieranych od pasażerów.

Wobec tego, że często środki z wypływów z opłat dodatkowych pobieranych od pasażerów nie są wystarczające zatem różnice mogą być pokryte z budżetu gminy.

Podstawa prawna:

art. 7 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 446)

art. 51 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2016 r., poz. 1867)

Iwona Romańczuk, radca prawny, redaktor INFORLEX

Data publikacji: 2017-07-05

www.inforlex.pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2017 INFOR PL S.A.

do góry
do góry
Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00