Login: Hasło:
 Pomoc
  • 143 700 godzin monitorowania zmian

Jak zaksięgować fakturę za energię elektryczną

Jak prawidłowo zaksięgować fakturę za energię elektryczną data wystawienia 20.03.2017, otrzymana w marcu, termin płatności 04.04.2017. + 3 faktury za prognozy z terminem wystawienia 20.03.2017 a płatności w lipcu i wrześniu 2017. / 1. (KPiR) Kiedy odliczyć Vat, kiedy wykazać w KPIR? / 2. (Przy Pełnej Księgowości) Kiedy odliczyć vat oraz kiedy i jak wykazać w księgach rachunkowych?

Wyjaśnienie kwestii uznania wydatków za dostawę energii elektrycznej za koszt uzyskania przychodów wynika z regulacji zamieszczonej we wskazanych niżej przepisach ustawy uPDOF. mając to na uwadze muszę powiedzieć, że w przypadku prowadzenia KPiR interesującą nas fakturę należało ująć jako kosztów uzyskania w dacie jej wystawienia. Z tego względu wydatek za energię można było zaliczyć do tychże kosztów w marcu.

W przypadku prowadzenia ksiąg rachunkowych za dzień poniesienia kosztów pośrednio związanych z przychodami uznaje się dzień, w którym takowy koszt ujęty został w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanej faktury. Stąd też w naszym przypadku fakturę za energię elektryczną można było zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w marcu.

Wyjaśnienie kwestii związanej z odliczeniem podatku naliczonego wynikającego z faktury za dostawę energii wynika z regulacji zamieszczonej w niżej wskazanych przepisach ustawy VAT. W oparciu o ich brzmienie muszę powiedzieć, że prawo do odliczenia podatku naliczonego powstaje w tym okresie rozliczeniowym, w którym odniesieniu do nabytych towarów (energia jest towarem) powstał obowiązek podatkowy. Tenże zaś w przypadku energii elektrycznej powstaje z chwilą wystawienia faktury za te usługi i to niezależnie od tego, czy faktura dotyczy zużytej energii, czy też prognozy zużycia w danym okresie, jeżeli fakturze dotyczącej prognozy zużycia są wszystkie dane wymagane w przepisach ustawy VAT dla określenia ilości, ceny netto, stawki podatku VAT, kwoty podatku oraz ceny brutto. Oznacza to, że w naszym przypadku podatek wynikający z interesujących nas faktur mogliśmy odliczyć w miesiącu marcu, a gdy tego nie uczyniliśmy, to mogliśmy go odliczyć w kwietniu lub w maju. Dla porządku muszę tu dodać dodać, że wyznaczenie terminu zapłaty za dostawę energii, w tym również prognozowaną dostawę dla postania obowiązku podatkowego. pozostaje bez prawnego znaczenia. Termin takowy ma bowiem znaczenie tylko dla dostaw o charakterze ciągłym, a za takowe nie można uznać dostawy energii, ponieważ w przepisach ustawy VAT dotyczących wszelkich postaci energii moment powstania obowiązku podatkowego uregulowano w sposób szczególny. Dodać tu również muszę, że dla powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego bez prawnego znaczenia pozostaje to czy prowadzimy KPiR, czy też księgi rachunkowe.

Podstawa prawna:

art. 22 ust. 5c - 5d, ust. 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 ze zm.) - ustawa upodoba,

art. 19a ust. 3, ust. 5 pkt 4 lit. a, art. 86 ust. 10, ust. 11, art. 106e ust. 1 pkt ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.) - ustawa VAT.

Marian Szałucki, doradca podatkowy, prowadzi kancelarię w Toruniu

Data publikacji: 2017-05-15

www.inforlex.pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2017 INFOR PL S.A.

do góry
do góry
Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00