Login: Hasło:
 Pomoc
  • 143 700 godzin monitorowania zmian

Jak zaksięgować fakturę za telefon

Jak prawidłowo zaksięgować fakturę za telefon z Orange data wystawienia 20.03.2017, otrzymana w marcu, termin płatności 04.04.2017. / 1. (KPiR) Kiedy odliczyć Vat, a kiedy wykazać w KPIR? / 2. (Przy Pełnej Księgowości) Kiedy odliczyć vat oraz kiedy i jak wykazać w księgach rachunkowych?

Wyjaśnienie kwestii uznania wydatków za usługi telekomunikacyjne za koszt uzyskania przychodów wynika z regulacji zamieszczonej w niżej wskazanych przepisach ustawy uPDOF.

Stąd też w odniesieniu do zapytania o ujęcie interesującej nas faktury w KPiR powiedzieć muszę, że za dzień poniesienia kosztu uznaje się dzień wystawienia faktury na naszą rzecz. Stąd też w naszym przypadku fakturę za usługi telekomunikacyjne należało zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w marcu.

W przypadku prowadzenia ksiąg rachunkowych za dzień poniesienia kosztów pośrednio związanych z przychodami znaje się dzień, w którym takowy koszt ujęty został w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanej faktury. Stąd też w naszym przypadku fakturę za usługi telekomunikacyjne można było zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w marcu.

Wyjaśnienie kwestii związanej z odliczeniem podatku naliczonego wynikającego z faktury za usługi telekomunikacyjne wynika z regulacji zamieszczonej w niżej wskazanych przepisach ustawy VAT. Stąd też w oparciu o ich brzmienie powiedzieć najpierw muszę, że prawo do odliczenia podatku naliczonego powstaje w tym okresie rozliczeniowym, w którym odniesieniu do nabytych towarów lub usług powstał obowiązek podatkowy. Tenże zaś w przypadku usług telekomunikacyjnych powstaje z chwilą wystawienia faktury za te usługi. Oznacza to, że w naszym przypadku podatek wynikający z faktury za interesujące nas usługi mogliśmy odliczyć w miesiącu marcu, a gdy tego nie uczyniliśmy, to mogliśmy go odliczyć w kwietniu lub w maju. Dla porządku dodać tu muszę, że wyznaczenie terminu zapłaty za usługi telekomunikacyjne pozostaje bez prawnego znaczenia dla postania obowiązku podatkowego. Termin takowy ma bowiem znaczenie tylko dla usług o charakterze ciągłym, a za takowe nie można uznać usług telekomunikacyjnych.

Podstawa prawna:

art. 22 ust. 5c - 5d, ust. 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 ze zm.) - ustawa upodoba,

art. 19a ust. 3, ust. 5 pkt 4 lit. b, art. 86 ust. 10, ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.) - ustawa VAT.

Marian Szałucki, doradca podatkowy, prowadzi kancelarię w Toruniu

Data publikacji: 2017-05-15

www.inforlex.pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2017 INFOR PL S.A.

do góry
do góry
Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00