Login: Hasło:
 Pomoc
  • 143 700 godzin monitorowania zmian

Jak wypłacać świadczenia urlopowe

Mam pytanie dotyczące wypłat świadczeń urlopowych w spółce kapitałowej, która zatrudnia na dzień dzisiejszy 21 pracowników i w ubiegłym roku zrezygnowała z tworzenia funduszu zakładowego świadczeń socjalnych . Uchwałą zarządu postanowiła dalej wypłacać świadczenia urlopowe w ustawowej wysokości czyli za rok 2017 = 1185,66 zł . W ubiegłym roku kontrola ZUS zakwestionowała nam wypłaty tych świadczeń bez oskładkowania a jak mamy wypłacać je w roku 2017 kiedy zmieniły się zasady tworzenia funduszu ( od 50 pracowników ) czyli nasza spółka nie podlega. Czy w związku z tym mamy podjąć kolejna uchwałę ponieważ zmieniły się przepisy?

Od 1 stycznia 2017 roku - w wyniku nowelizacji ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych zakładowy fundusz świadczeń socjalnych obowiązkowo tworzą pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej pięćdziesięciu pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Fundusz socjalny tworzą również pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty jeżeli wniosek o jego utworzenie złożą związki zawodowe działające u danego pracodawcy.

Ci pracodawcy, którzy zatrudniają mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mogą wypłacać pracownikom świadczenia urlopowe. Wówczas świadczenia te są zwolnione ze składek na ubezpieczenie społeczne.

Podstawa prawna:

art. 4 ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. z 2016 r. poz. 2255)

Joanna Skrobisz, prawnik, specjalista prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Data publikacji: 2017-04-18

www.inforlex.pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2017 INFOR PL S.A.

do góry
do góry
Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00