Login: Hasło:
 Pomoc
  • 143 700 godzin monitorowania zmian

Jaką stawkę VAT zastosować

Ogłosiliśmy przetarg na remont budynku socjalnego. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe. Moje pytanie brzmi jaka jest poprawna stawka Vat? Nadmieniam że drobna część całości zamówienia stanowią instalacje zewnętrzne.

Na podstawie wskazanych niżej przepisów ustawy VAT powiedzieć muszę, że jeżeli interesujący nas budynek socjalny jest budynkiem mieszkalnym, to w takim przypadku do jego budowy zastosowanie będzie miała 8% stawka podatku VAT, jeżeli powierzchnia użytkowa poszczególnych mieszkań nie będzie przekraczała 150 m2. Stawka ta natomiast nie będzie miała zastosowania do instalacji zewnętrznych, w związku z czym zastosowanie będzie miała 23% stawka podstawowa.

Podstawa prawna:

Art. 41 ust. 1, ust. 12 - 12a ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.) - ustawa VAT.

Marian Szałucki, doradca podatkowy, prowadzi kancelarię w Toruniu

Data publikacji: 2017-04-18

www.inforlex.pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2017 INFOR PL S.A.

do góry
do góry
Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00