Login: Hasło:
 Pomoc
  • 143 700 godzin monitorowania zmian

Jakie konsekwencje podatkowe wynikają z zadatku

Osoba fizyczna otrzymała zadatek w wysokości 200 tys. zł na adaptację budynku pod stworzenie siedziby dla Spółki z.o.o., czas na wykonanie tych prac osoba fizyczna ma 2 lata. Czy zadatek rodzi jakieś konsekwencje podatkowe osobie fizycznej, która otrzymała wpłatę gotówkową i czy ten zadatek wpływa na podatki w sp. z o.o. i co w momencie jeśli ta firma nie będzie miała za 2 lata srodków na odkupienie budynku i niestety ponieszie z tego tytułu stratę w wysokości wcześniejszego zadatku, który okazuje się bezzwrotny prawnie.

Mając na uwadze opisany stan faktyczny w pierwszej kolejności w oparciu o wskazane przepisy Kodeksu cywilnego muszę powiedzieć, że jeżeli strona umowy, która dała zadatek, nie przystąpi do zwarcia umowy przyrzeczonej (w naszym przypadku nieruchomości), to strona która zadatek otrzymała może go zatrzymać.

W kolejności na podstawie wskazanych niżej przepisów ustawy uPDOF powiedzieć muszę, że zadatek jest swoistą formą zaliczki na przyszłe świadczenia. Z tego też względu nie stanowi on przychodu. Jednakże gdy zadatek zostanie zatrzymany, to w takim przypadku dla osoby zatrzymującej stanowił on będzie przychód z innych źródeł. Istotne jest również i to, że nie będzie można do niego przypisać żadnych kosztów uzyskania przychodów, ponieważ w związku z jego otrzymaniem nie ponieśliśmy żadnych kosztów. Do takowych bowiem kosztów nie można zaliczyć nakładów poniesionych na adaptację własnego budynku.

W odniesieniu do pytania o skutki podatkowe dla spółki, które będą wiązały się z utratą zadatku, w oparciu o wskazane niżej przepisy stawy uPDOP powiedzieć muszę, straty utraconego zadatku nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Podstawa prawna:

art. 394 ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. 2016 r. poz. 380 ze zm.) - Kodeks cywilny

art. 10 ust. 1 pkt 3. pkt 9, art. 14 ust. 1, ust. 2, ust. 3 pkt 1, art. 20 ust. 1, art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 ze zm.) - ustawa uPDOF,

art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.) - ustawa uPDOP.

Marian Szałucki, doradca podatkowy, prowadzi kancelarię w Toruniu

Data publikacji: 2017-04-11

www.inforlex.pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2017 INFOR PL S.A.

do góry
do góry
Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00