Login: Hasło:
 Pomoc
  • 143 700 godzin monitorowania zmian

Jak wyliczyć wynagrodzenie i zasiłek macierzyński

Pracownica udaje się na urlop rodzicielski połączony z pracą. Będzie pracować na 1/2 etatu - codziennie po 4 godziny. Pracownica otrzymuje miesięczne wynagrodzenie 2500 zł brutto, a podstawa zasiłku rodzicielskiego wynosi 2157,25 zł, a pracownica otrzyma 60% zasiłku. Czy poniższe wyliczenie wynagrodzenia i zasiłku rodzicielskiego za miesiąc maj jest prawidłowe? KUP - 139,06 zł ulga - 46,33 zł wynagrodzenie netto wyniesie: 2500 x 50% = 1250 zł 1250 zł - skł. społ. - skł. zdr. - podatek = 1250 zł - 171,38 zł - 97,08 zł - 39 zł = 942,54 zł zasiłek netto wyniesie: 2157,25 x 50% (czyli 1/2 etatu) = 1078,63 zł 1078,63 zł : 30 x 60% = 21,57 zł brutto za 1 dzień 60% zasiłku rodzicielskiego na 1/2 etatu 21,57 zł x 31 dni (maj) = 668,67 zł 668,67 zł - podatek = 668,67 zł - 120 zł = 648,67 zł. Czy podział wynagrodzenia i zasiłku na procenty jest prawidłowy? Podatek powinnam wyliczyć z całości?

W związku z prezentowanymi wyliczeniami na podstawie wskazanych niżej przepisów ustawy uSPzUS powiedzieć muszę, że przy świadczeniu pracy w okresie przebywania na urlopie rodzicielskim kwotę zasiłku macierzyńskiego zmniejsza się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Stąd też w naszym przypadku wymiar ten należało zmniejszyć do 50% podstawy jego wymiaru, czyli do kwoty 1078,63 zł.

W kolejności powiedzieć muszę, że po pobieraniu zasiłku w okresie przebywania na urlopie macierzyńskim i na urlopie rodzicielskim, w którym zasiłek macierzyński wynosił 100% podstawy wymiaru, przez dalszy okres urlopu zasiłek ten wynosi 60% tej podstawy. Po czym ustala się stawkę dzienną, gdzie do jej obliczenia przyjmuje się, że miesiąc ma 30 dni. Kwota należnego miesięcznego zasiłku jest uzależniona od liczby dni kalendarzowych w danym miesiącu. Stąd też w naszym przypadku stawka dzienna wynosiła 21,57 zł brutto za każdy dzień, w związku z czym w maju kwota zasiłku ten wynosiła (brutto) 668,67 zł, a kwota netto (pomnie brutto o zaliczkę na podatek dochodowy) wynosiła 648,67 zł.

Mając powyższe na uwadze muszę zatem powiedzieć, że obliczenia zaprezentowane w opisie są prawidłowe.

Wyjaśnienie kwestii poruszonej w pytaniu o obliczenie podatku wynika z regulacji zamieszczonej we wskazanym niżej przepisie ustawy uPDOF. Z jego brzmienia wynika bowiem, że przychodem pracownika są wszelkie wypłaty pieniężne dokonywane przez pracodawcę, niezależnie od tego z jakich źródeł są ona finansowane. Stąd też w naszym przypadku do tychże przychodów należy również doliczyć interesujący nas zasiłek i od całości obliczać zaliczkę na podatek dochodowy.

Podstawa prawna:

Art. 12 ust. 1 utawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 ze zm.) - ustawa uPDOF,

Art. 11 ust. 4 - 5, art. 31 ust. 1 - 2 pkt 2, ust. 4a ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 372 ze zm.) - uSPzUS.

Marian Szałucki, doradca podatkowy, prowadzi kancelarię w Toruniu

Data publikacji: 2017-03-13

www.inforlex.pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2017 INFOR PL S.A.

do góry
do góry
Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00