Login: Hasło:
 Pomoc
  • 143 700 godzin monitorowania zmian

Jak rozliczyć koszty podatkowe oddziału zagranicznego

Spółka posiada oddział zagraniczny w Szwecji. Na rzecz tego oddziału świadczą pracę pracownicy którzy z racji przekroczenia okresu przewidzianego w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania płacą podatki od zarobków w Szwecji choć dalej płacą składki w Polsce. Czy spółka może do kosztów podatkowych w Polsce przyjąć wartość składek zus płaconych w Polsce a wartość netto kosztów pracy przyjąć do kosztów działalności zagranicznego oddziału. Pracownicy są dalej zatrudnieni przez spółkę macierzystą.

Kwestię poruszoną w pytaniu wyjaśniają nam wskazane niżej przepisy ustawy uPDOP oraz przepisy konwencji. Stąd też najpierw muszę powiedzieć, iż z przepisów konwencji wynika, że zyski (dochody) osiągane zakład prowadzony (oddział jest zakładem) przez polskie spółki w Szwecji podlegają opodatkowaniu w Szwecji. Zyski te mogą być obniżone o koszty ponoszone w Szwecji oraz w Polsce, jeżeli można je przypisać do zakładu. Wynika z nich również, że w celu unikania podwójnego opodatkowania dochód uzyskania przez spółkę w Szwecji jest wyłączony z opodatkowania w Polsce.

W kolejności na podstawie przepisów uPDOP powiedzieć muszę, że przy ustaleniu dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce nie uwzględnia się dochodów ze źródeł położonych za granicą, jeżeli dochód taki nie podlega opodatkowaniu w Polsce. Wynika z nich również, że dla ustalenia polskiego dochodu nie bierze się pod uwagę kosztów, które dotyczą przychodów uzyskiwanych za granicą, z których dochód nie podlega opodatkowaniu w Polsce.

Mając powyższe na uwadze muszę zatem powiedzieć, iż w moim przekonaniu nie jest możliwe dociążenie polskiego dochodu kosztami ubezpieczenia społecznego, które dotyczą wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w szwedzkim zakładzie spółki, ponieważ dochód tego zakładu jest wyłączony z opodatkowania w Polsce.

Podstawa prawna:

Art. 7 ust. 1 - 3 pkt 1 - 3, art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.) - ustawa uPDOP,

Art. 3 ust. 1 lit. d, art. 5 ust. 1 - 2, art. 7 ust. 1 - 3, 22 ust. 1 lit. a konwencji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 2006 r., poz. 193) - konwencja.

Marian Szałucki, doradca podatkowy, prowadzi kancelarię w Toruniu

Data publikacji: 2017-02-06

www.inforlex.pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2017 INFOR PL S.A.

do góry
do góry
Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00