Login: Hasło:
 Pomoc
  • 143 700 godzin monitorowania zmian

Jak rozliczyć czas pracy

Pracownik zatrudniony jest na 4/5 etatu. Otrzymuje dodatek jak za nadgodziny po przepracowaniu średnio na tydzień 38 h. Obowiązuje go 3-miesięczny okres rozliczeniowy. W ciągu tego okresu zmieniono jemu wymiar czasu pracy na pełny etat. Czy wypłata następującego dodatku jest prawidłowa? Pracownik zatrudniony od 01.01.2016 na 4/5 etatu, a od 01.02.2016 na pełny etat. Pracownik z wynagrodzeniem marcowym otrzymał dodatek jak za nadgodziny za nadgodziny, ponieważ w styczniu pracował więcej niż średnio 38 h na tydzień, ale mniej niż średnio 40 h na tydzień. Czy okres rozliczeniowy powinien być podzielony na 2 części, jeśli chodzi o planowanie czasu pracy, czy powinno się patrzeć na okres rozliczeniowy jako całość bez względu na zmianę etatu?

Zmiana wymiaru czasu pracy w trakcie trwającego okresu rozliczeniowego wymaga rozliczenia czasu pracy odrębnie dla zatrudnienia w wymiarze 4/5 etatu jak tez zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy i stosowania zasad określonych w art. 130 kodeksu pracy. W praktyce wymiar czasu pracy w obowiązującym pracownika okresie rozliczeniowym oblicza się odrębnie dla dwóch odcinków czasowych, przypadających odpowiednio przed i po zmianie wymiaru etatu, proporcjonalnie do wielkości etatu w poszczególnych okresach.

Wymiar czasu pracy w każdym z tych okresów oblicza się na podstawie przepisów K.p.:

  • mnożąc 40 godzin przez liczbę pełnych tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, następn
  • dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku (tzw. dni "wystających"), a następnie
  • obniżając wymiar czasu pracy o 8 godzin za każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela.

W okresie rozliczeniowym trwającym od stycznia do marca 2016 r. należy ustalić pracownikowi obowiązujący czas pracy w pierwszej kolejności za okres od 1-31 stycznia i wypłacić wynagrodzenie (za przepracowane godziny w tym ponad wymiarowe lub nadliczbowe) a następnie za okres od 1 lutego do 30 marca. Stanowisko powyższe oparte jest na wyjaśnieniach jakie prezentuje Państwowa Inspekcja Pracy w piśmie GIP z dnia 6 kwietnia 2009 r., nr GPP-417-4560-19/09/PE/RP.

Podstawa prawna:

Art. 130 ustawy kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666)

Beata Skrobisz Kaczmarek, radca prawny, specjalista prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Data publikacji: 2017-02-06

www.inforlex.pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2017 INFOR PL S.A.

do góry
do góry
Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00