Login: Hasło:
 Pomoc
  • 141 477 godzin monitorowania zmian

Czy można ponownie wydatkować środki w ramach zwrotu podatku VAT

Chciałabym się poradzić w sprawie zwrotu VAT dotyczącego funduszu sołeckiego. Mamy niektóre wydatki związane z FS, które w rozliczeniu z Urzędem skarbowym otrzymujemy zwrot czyli umniejszamy wydatki. Jeśli dotyczy to bieżącego roku uwalniają nam się środki o ten VAT. W związku z tym mam zapytanie. Czy my możemy je dalej wykorzystać w ramach tego samego zadania, czy my już nie możemy tych środków otrzymanych z VATu wykorzystać.

Mając na uwadze brzmienie przepisów z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim powiedzieć najpierw muszę, że wyodrębnione w budżecie gminy środki na fundusz sołecki są w całości przeznaczone na realizację przedsięwzięć, które należą do zadań własnych gminy. Stąd też gdy sołectwo otrzyma z urzędu skarbowego zwrot podatku naliczonego VAT związanego wydatkami z poniesionymi wcześniej na realizację wspomnianych przedsięwzięć, to jednak nie można o niej powiedzieć, że jest to kwota która jest częścią kwoty z uchwały budżetowej przeznaczonej na fundusz sołecki. Ta bowiem kwota została uchwalona w kwocie brutto i która to kwota została wydatkowana. Z tego też względu uważam, że zwrócona kwota podatku VAT powinna być przekazana do gminy, ponieważ gdyby ponownie była wydatkowana w ramach funduszu sołeckiego, to suma wydatków przekroczyłaby środki przyznane na fundusz.

Podstawa prawna:

Art. 2 ustawy o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301 ze zm.) - ustawa o fundusz sołeckim;

Art. 87 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.) - ustawa VAT.

Marian Szałucki, doradca podatkowy, prowadzi kancelarię w Toruniu

Data publikacji: 2017-02-01

www.inforlex.pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2017 INFOR PL S.A.

do góry
do góry
Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00