Login: Hasło:
 Pomoc
  • 141 477 godzin monitorowania zmian

Kiedy stosujemy zasadę odwrotnego obciążenia w VAT

Mam problem z zastosowaniem przepisów w sprawie odwrotnego obciążenia w sytuacji kiedy firma zleca wykonanie prac gwarancyjnych i napraw związanych z usuwaniem błędów popełnionych w trakcie realizacji usługi budowlanej. Czy jeśli firma, która realizowała roboty budowlane dla GW w trakcie tej realizacji zniszczyła inne elementy i obecnie zleca innej firmie ich naprawę np. pomalowanie ścian, prace murarskie to czy zleceniobiorca w takiej sytuacji powinien wystawić fakturę na oo, czy z VAT. I co w sytuacji kiedy zlecamy prace, które dla naszej firmy są pracami gwarancyjnymi w ramach zawartej wcześniej umowy o roboty budowlane - czy w tej sytuacji Zleceniobiorca wykonujący usługę powinien wystawić fakturę z o.o. czy ze zwykłą stawką VAT?

Mając na uwadze brzmienie wskazanego niżej przepisu ustawy nowelizującej, na mocy którego do art. 17 ustawy VAT dodany został ustęp 1h., w pierwsze kolejności powiedzieć muszę, że obciążenie odwrotne ma zastosowanie do tych usług budowlanych, które są świadczone na rzecz generalnego wykonawcy, który w kolejności świadczy je na rzecz podmiotu inwestującego w budowę - np. dewelopera. Oznacza to, że odwrotne obciążenie nie ma zastosowania wówczas, gdy usługa budowlana jest świadczona na rzecz ostatecznego nabywcy.

Odnosząc powyższą zasadę do naszego przypadku w kolejności powiedzieć muszę, że roboty polegające usuwaniu w ramach gwarancji wad wykonanych wcześniej robót budowlanych, czy też naprawianie szkód wyrządzonych w ramach procesu budowlanego przez wykonawcę są wykonywane na rzecz ostatecznego ich nabywcy, czyli na rzecz wykonawcy. Z tego też względu do tychże robót nie ma zastosowania zasada odwrotnego obciążenia.

Podstawa prawna:

Art. 1 pkt 1 lit. c ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 2024) - ustawa nowelizująca;

Art. 17 ustawy o podatku od towarów i usług, załącznik nr 14 (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.) - ustawa VAT.

Marian Szałucki, doradca podatkowy, prowadzi kancelarię w Toruniu

Data publikacji: 2017-01-24

www.inforlex.pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2017 INFOR PL S.A.

do góry
do góry
Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00