Login: Hasło:
 Pomoc
  • 147 300 godzin monitorowania zmian

Porada aktualna na dzień 21-10-2017

Jaka jest prawidłowa kolejność sprawdzania i zatwierdzania dokumentów księgowych

W obiegu i kontroli dokumentów księgowych najpierw powinna być wykonywana kontrola formalno-rachunkowa, a potem kontrola merytoryczna, czy na odwrót?

Ze względu na ekonomikę funkcjonowania obiegu i kontroli dowodów księgowych, która wymaga, aby obieg ten odbywał się najkrótszymi ścieżkami, najpierw powinna być wykonywana kontrola merytoryczna dowodów, a dopiero po niej kontrola formalno-rachunkowa. Wynika to z tego, że zadaniem kontroli merytorycznej w pierwszym względzie jest wstrzymanie wykonania operacji niezgodnych z prawem, niegospodarnych lub niecelowych, które w ogóle nie mogą być wykonane. Gdyby najpierw była wykonywana kontrola formalno-rachunkowa dowodów, to niepotrzebnie wykonywane byłyby czynności sprawdzające i naprawcze w stosunku do dowodów, które potencjalnie dotyczą operacji niezgodnych z prawem, na skutek czego na etapie kontroli merytorycznej dowody te byłyby wycofywane z obiegu. Należy zaznaczyć, że taka ścieżka obiegu powinna być ustalona w przepisach wewnętrznych jednostki. W praktyce kontrola formalno-rachunkowa w szczególnych przypadkach może poprzedzić kontrolę merytoryczną, np. gdy pracownicy odpowiedzialni za wykonanie kontroli merytorycznej są nieobecni w pracy, dowód może być skontrolowany najpierw pod względem formalno-rachunkowym, a dopiero potem pod względem merytorycznym - jeśli ma on krótki termin płatności, który mógłby nie zostać dochowany, gdyby dowód najpierw czekał na kontrolę merytoryczną, a dopiero później trafił do kontroli formalnej i rachunkowej.

Podstawa prawna:

Art. 54 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870)

Oprac. Izabela Motowilczuk

Data publikacji: 2016-12-05

www.inforlex.pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2017 INFOR PL S.A.

do góry
do góry
Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00