Login: Hasło:
 Pomoc
  • 147 300 godzin monitorowania zmian

Porada aktualna na dzień 21-10-2017

Jak można ustalić obieg dokumentów księgowych w małej jednostce

Czy w małej jednostce obieg i kontrola dowodów księgowych może wyglądać następująco:

  • sekretariat - wpływ (rejestracja),
  • referent - opis merytoryczny dowodu,
  • kierownik jednostki - kontrola merytoryczna,
  • główny księgowy - kontrola formalno-rachunkowa i wstępna,
  • kierownik jednostki - akceptacja (zatwierdzenie),
  • główny księgowy - dekretacja i księgowanie?

Tak, jeśli w jednostce nie ma zatrudnionych innych pracowników mających odpowiednią wiedzę i umiejętności pozwalające na dokonanie podziału kluczowych obowiązków. Chodzi tu o połączenie w jednym ręku:

- kierownika jednostki - kontroli merytorycznej dowodów oraz ich zatwierdzenia do wypłaty,

W miarę możliwości kadrowych w jednostce podane obowiązki powinny być rozdzielone pomiędzy różnych pracowników, np. kontrola merytoryczna może być powierzona zastępcy kierownika jednostki lub dyrektorowi administracyjnemu itp., a kontrola formalno-rachunkowa - innemu pracownikowi komórki księgowości (chyba że w jednostce jest zatrudniony jedynie główny księgowy). Rozdzielenie wykonywania tych czynności pomiędzy różnych pracowników jest konieczne ze względu na zwiększone ryzyko popełnienia błędów lub też dokonania defraudacji środków publicznych przez ścisłe kierownictwo jednostki. Jeśli możliwości kadrowe jednostki nie pozwalają na rozdzielenie tych czynności pomiędzy różnych pracowników, obieg i kontrola dowodów może funkcjonować w sposób przedstawiony w pytaniu.

Podstawa prawna:

Art. 54 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870)

Oprac. Izabela Motowilczuk

Data publikacji: 2016-12-05

www.inforlex.pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2017 INFOR PL S.A.

do góry
do góry
Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00