Login: Hasło:
 Pomoc
  • 147 300 godzin monitorowania zmian

Porada aktualna na dzień 21-10-2017

Czy w ramach planu finansowego szkoły można pokryć wydatki na poczęstunek dla rodziców

Czy dyrektor szkoły powiatowej może sfinansować ze środków budżetowych poczęstunek na spotkaniu organizacyjnym z rodzicami pierwszych klas?

Nie, taki wydatek nie może zostać pokryty ze środków publicznych. Wydatki publiczne (a takimi są wydatki ponoszone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z którego finansowane jest działanie samorządowych jednostek oświatowych) mogą być przeznaczone wyłącznie na finansowanie zadań publicznych w zakresie wynikającym z przepisów szczególnych (art. 6 ust. 1 oraz art. 216 ust. 2 uofp). W przypadku zadań realizowanych przez jednostki budżetowe podległe jednostce samorządu terytorialnego - finansowane jest utrzymanie samej jednostki oraz koszty prowadzonej przez nią działalności statutowej (art. 236 ust. 3 pkt 1 uofp). W zakresie tej działalności nie mieszczą się koszty różnych poczęstunków na spotkaniach z rodzicami, radami rodziców, kierownikami innych szkół itp.

Podstawa prawna:

Art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870)

Art. 6 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870)

Art. 216 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870)

Oprac. Izabela Motowilczuk

Data publikacji: 2016-12-05

www.inforlex.pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2017 INFOR PL S.A.

do góry
do góry
Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00